Câu hỏi cần tư vấn(お問い合わせ)

下記URL専用フォームにご記入の上、お問い合わせください。

Xin vui lòng hãy hỏi ,sau khi điền vào mẫu đơn chuyên dụng URL phía dưới đây.

 

Câu hỏi cần tư vấn(Bản đăng ký thông tin)

 

こちらの相談窓口は日本に住んでいるベトナム人の方用の相談窓口です。国外からのお問い合わせにはお答えいたしかねますことご了承ください。

Quầy tư vấn này là quầy tư vấn dùng dành cho các quý vị người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản. Xin vui lòng chấp nhận rằng về việc chúng tôi không thể trả lời các câu hỏi thắc mắc từ nước ngoài.